Rojan jakość  sukces  usługa 

Firma "ROJAN" istnieje od 1992 roku. Jesteśmy wiodącym dystrybutorem wyrobów produkowanych przez czołowych producentów wyrobów mięsno - wędliniarskich w Polsce. Produkty oferowane przez naszą hurtownię zdobyły uznanie milionów klientów w Polsce i poza jej granicami.


o naszej firmie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanej dalej RODO) oraz uchylając dyrektywę 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119, s.1), a także zgodnie z obowiązującą Polityką Ochrony Danych Osobowych uprzejmie informujemy Państwa, iż:

 • Administrator
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Hurtownia Wielobranżowa ROJAN z siedzibą Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

 • Cel przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem bądź wykonania zlecenia.

 • Odbiorcy
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia.

 • Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe wynikające z umowy/zlecenia przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji danej umowy/zlecenia, a także przez okres w którym mogą ujawnić się rozszerzenia związane z tą umową/zleceniem. Ponadto ciąży na nas obowiązek przechowywania przez 6 lat informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.

 • Przysługujące Państwu prawa
  Zgodnie z zapisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  • Dostępu do swoich danych.
  • Sprostowania (poprawienia) swoich danych.
  • Usunięcia danych, bądź ograniczenia ich przetwarzania.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może odmową zawarcia umowy.

Jan PATRUŚ i Roman BĄCZYŃSKI

Ząbrowo 30 | 78-120 Gościno
tel./fax: +48 94 35 12 700 | tel. komórkowy: +48 606 133 357

KONTAK i LOKALIZACJA

Joomla Portale © All Rights Reserved.

Tomasz Kolasa tel.: 600 992 272